Na text.

Společnost pro informatiku a právo.

Prohlášení

Cesta : Web :: Prohlášení

photo

Tvorba webu it-law byla konzultována mnoha standardy a splňuje požadavky přístupného webu. Jmenovitě se jedná o následující:

Webové standardy

Standardy tvorby webových stránek vytvořené konzorciem W3C:

  • XHTML 1.0 Transitional
  • CSS 2.1

Standardy přístupnosti

Pro přístupnost stránek i lidem se specifickými nároky bylo vytvořeno několik definic přístupnosti a metodik pro její dosažení, jak na národní, tak mezinárodní úrovni:

  • WCAG : definice metodiky [jiný web]. Splňujeme požadavky až do úrovně Priority 3 (tj. včetně nejméně důležitých). Web nemá explicitně definován taborder, ovšem vzhledem k jeho struktuře není něco takového potřeba.
  • Section 508: metodiky apod. [jiný web]. Splňujeme.
  • BFW: definice metodiky [jiný web]. Splňujeme všechna pravidla nejvyšší a střední priority. Splňujeme většinu priorit s nízkou prioritou. Nesplňujeme pravidlo dokumenty, které jsou na webu v jiných formátech než HTML jsou přístupné i v tomto formátu u dokumentů nepřevoditelných do HTML.
  • Pravidla tvorby přístupného webu (dle zákona č. 365/2000 Sb.): Splňujeme všechna relevantní pravidla.

Autorská práva

Dáváme velký důraz na autorská práva tvůrců jakéhokoli obsahu. Všechny grafické prvky na těchto stránkách jsou tedy buď výsledkem naší práce, nebo je jejich původní zdroj popsán v následujícím seznamu. Cizí zdroje byly použity, jen pokud to povolovala jejich licence:

 
 
© it-law 2009 - 2020 · http://www.it-law.cz/ · mapa